Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
Številka: 43 (1999) 2-3

Svetlik,Ivan: SODOBNI IZZIVI PROFESIONALIZMU
Contemporary challenges to professionalism

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 7-18
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (8.458 K)

Žnideršič, Martin: FORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN KAKOVOST DELA KNJIŽNIČARJEV
Formal education and the quality of librarian's work

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 19-23
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (3.726 K)

Snoj, Boris; Petermanec, Zdenka: KAKOVOST KNJIŽNIČNIH STORITEV - PREPUSTIMO SODBO UPORABNIKOM!
The quality of library services -let's users judge it

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 27-48
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (15.188 K)

Kavčič-Čolić, Alenka: VPLIV ORGANIZACIJSKE STRUKTURE KNJIŽNICE NA KAKOVOST NJENEGA DELOVANJA
The influence of the organizational structure of the library on its performance

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 49-62
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (9.323 K)

Žaucer, Matjaž: ZUNANJE IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZA KNJIŽNICE
Outsourcing in libraries

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 63-76
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (9.938 K)

Matić-Zupančič, Jadranka: POTREBE GLUHIH IN NAGLUŠNIH KOT IZHODIŠČE ZA OBLIKOVANJE STORITEV JAVNE KNJIŽNICE
The needs of deaf and hard-of-hearing as a frame for special services in a public library

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 77-91
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (9.769 K)

Lasić-Lazić, Jadranka;Slavić, Aida: Profesionalno obrazovanje knjižničara : teorijska uporišta i praktični problemi
Professional education of librarians : theoretical issues and practical problems

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 95-111

Šauperl, Alenka; Saye, Jerry D.: LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE EDUCATION IN THE UNITED STATES : A LOOK BACK AT THE PAST TWENTY-YEARS AND PLANS FOR THE NEXT DECADE
Izobraževanje knjižničarjev in informacijskih delavcev v Združenih državah Amerike : dvajsetletne izkušnje in načrti za prihodnje desetletje

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 113-130
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (13.360 K)

Vilar, Polona: IZOBRAŽEVANJE IN KARIERA KNJIŽNIČARJEV IN INFORMACIJSKIH SPECIALISTOV V VELIKI BRITANIJI
Education and career of librarians and information specialists in Great Britain

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 131-144
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (8.470 K)

Božič, Maja; Fabjan, Urška; Potočnik, Veronika; Trtnik, Mojca: Razmišljanja in pričakovanja študentov bibliotekarstva in diplomiranih bibliotekarjev o bodoči profesionalni karieri
Considerations and expectations of librarianship and employed librarians (with degree) about their future careers

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 145-158

Južnič, Primož: POMEN RAZISKOVALNEGA DELA ZA PROFESIONALNO DELO V KNJIŽNIČARSTVU
The significance of research for professional work in libraries

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 161-177
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (12.023 K)

Aparac-Jelušić, Tatjana: Znanstveni i stručni članci u Knjižnici i Vjesniku bibliotekara Hrvatske : pokušaj usporedne analize stručnog i znanstvenog doprinosa u knjižničarstvu
Research and professional articles in Knjižnica and Vjesnik Bibliotekara Hrvatska : attempt of a comparative analysis of the professional and research contribution in librarianship

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 179-196

Kovačević, Dinka: ISTRAŽIVANJE U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI. Prvi koraci u osamostaljivanju učenika i sudjelovanju u vlastitom obrazovanju
Research in the school : first steps in pupils' becoming autonomous and taking part in their own education

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 199-211
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (7.253 K)

Bon, Milena: VLOGA BIBLIOTEKARJA PRI RAZISKOVALNEM DELU V ŠOLI
The role of a librarian in school research work

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 213-223
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (7.150 K)

Steinbuch, Majda: VLOGA ŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA PRI UVAJANJU DIJAKOV V RAZISKOVALNO DELO NA GIMNAZIJI
The role of a school librarian in introducing students to research work in high school

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 225-240
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (10.541 K)

Sruk,Vlado: UDEJANJANJE ETIČNEGA KODEKSA BIBLlOFILlJE
Realization of the ethical code of bibliophilia

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 243-248
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (4.263 K)

Griljc, Mateja: ETIČNOST PROFESIONALNEGA ODNOSA DO FUNKCIONALNO OVIRANIH UPORABNIKOV
Ethics of professional relations to functionally handicapped users

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 249-263
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (10.065 K)

Ambrožič, Melita; Kastelic, Jelka: KAKŠNA KNJIŽNIČARSKA ZDRUŽENJA ZA DRUGAČNO PRIHODNOST STROKE
What kinds of library associations for different future of library profession

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 267-294
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (21.244 K)

Seissl, Maria: PUBLISHING ACTIVITlES OF THE AUSTRIAN LIBRARIANS ASSOCIATION
Založniška dejavnost Avstrijske zveze bibliotekarjev

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 303-318
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (3.822 K)

Jelušić, Srećko: NAKLADNIŠTVO, KNJlŽARSTVO I KNJIŽNIČARSTVO : nepotrebne djelatnosti ili sigurna informacijska poluga budućnosti
Publishing, the book industry and librarianship : useless professions or safe information lever for the future

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 295-301
Izvleček   |  Celotno besedilo članka (9.759 K)

Ćukac, Neda: Kantonalni bibliotečki zakoni u Federaciji Bosne i Hercegovine : jedinstvene osnove i različitosti
Canton library acts in the Federation of Bosnia and Herzegovina : unique bases and differences

Knjižnica 43 (1999) 2-3 , stran 319-326

ISKANJE PO BIBLIOGRAFSKIH PODATKIH

Želim izpis prvih zadetkov.  

 

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska