Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
Številka: 32(1988)3-4

Popovič, Mirko: Študij uporabnikov kot izhodišče za opredelitev ciljev in evalvacijo dejavnosti Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani : poročilo o raziskovalnem projektu mnenja uporabnikov o delovanju NUK-a
User survey as starting-point for defining objectives and evaluation of National and University Library performance

Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 1-28

Kanič, Ivan: Vsebina in pomen vzajemnih in centralnih katalogov
Capacity and importance of shared and union catalogues

Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 29-47

Kokole, Jože: Uporabniki in online javno dostopni katalog
Users and online public access catalogues

Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 48-64

Sepe, Miša: Splošnoizobraževalne knjižnice v Sloveniji v petletnem obdobju (1981-1985) in smer razvoja v prvih dveh letih tekočega petletnega obdobja (1986 in 1987)
Slovene public libraries in the five-year period (1981-1985) and their development in the last two years (1986-1987)

Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 65-77

Stružnik, Ema: Pomen šolske knjižnice v 30. letih osnovne šole
The importance of school libraries in the last 30 years of elementary school programs

Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 78-84

Novak, Ema: Pedagoško delo v šolski knjižnici
Educational work in school libraries

Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 85-89

Žohar-Kac, Darinka: Pogoji dela in možnosti vključevanja knjižne in knjižnične vzgoje v šolskih knjižnicah VIZ Velenje
Working conditions and possibilities for book and library education in school libraries at Velenje educational institutions

Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 90-106

Golob, Marija: Knjižnica v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, njen razvoj in dejavnosti
Library of the Institution for Blind and Weak-sighted Youth in Ljubljana, its development and activities

Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 107-123

Wagner, Lidija: Slovenske bibliografije v letu 1987
Slovene bibliographies in 1987

Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 124-147

Kuzmič, Franc: Bibliografije Prekmurja
Bibliography in Prekmurje

Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 148-155

Martelanc, Tomo: Pomen vzajemnega kataloga za oblikovanje enotnega KIS
The importance of shared catalogue for setting up the library and information system

Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 156-169

Kobe, Tomaž: Zapisi znanja v informacijski dobi
Records of knowledge in information era

Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 170-176

Milosavljević, Ivana: Informacije o zapisih znanja Slovenije v programih Jugoslovanskega bibliografskega inštituta
Information on Slovenian knowledge records in programs of Yugoslav Bibliographical Institute

Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 177-193

Martelanc, Tomo; Kobe, Tomaž: Poročilo o udeležbi na kongresu Zveze avstrijskih bibliotekarjev
A survey from the Austrian Library Association Congress

Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 194-196

Korže-Strajnar, Ančka: Nova knjižnica Prežihov Voranc v Ljubljani
New library »Prežihov Voranc« in Ljubljana

Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 197-198

Dobitniki Čopove diplome 1988 : obrazložitev
Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 199-200

Sklepi strokovnega posvetovanja ZBDS na temo: Zapisi znanja, Novo mesto, oktober 1988
Knjižnica 32(1988)3-4 , stran 201-202

ISKANJE PO BIBLIOGRAFSKIH PODATKIH

Želim izpis prvih zadetkov.  

 

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska