Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
Številka: 21(1977)1-4

Ribičič, Mitja: Problemi naše knjige
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 1-4

Sever, Bela: Specifični pogoji razvoja in projekcija organizacijske strukture knjižničarstva v Pomurju
Specific conditions of development and project of organizational structure of librarianship in Pomurje

Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 5-21

Munda, Jože: "Slovenska bibliografija" in njeni problemi
"Slovenian Bibliography and its problems

Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 22-32

Kokole, Jože: Avtomatizacija in informatika v knjižnicah SR Slovenije s posebnim ozirom na slovensko bibliografijo in centralno evidenco knjižnih fondov : predlog razvojnega programa
Automatization and informatics in libraries in the Socialist Republic of Slovenia with special regard to the Slovenian bibliography and to the union catalogue : proposition of development program

Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 33-51

Mudri-Škunca, Vera: Sedanji trenutek hrvaškega bibliotekarstva
The Croatian librarianship at present

Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 52-58

Hartman, Bruno: Knjižničarstvo in množična občila
Librarianship and mass media

Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 59-70

Kobe, Marjana: "Vrtec na obisku" v pionirski knjižnici
"Kindergarzen visiting" in young pioneers' library

Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 71-74

Munda, Jože: Ob sedemdesetletnici Franceta Dobrovoljca
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 75-77

Pleničar, Boža: Selekcija gradiva za "Slovensko bibliografijo"
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 78-83

Ujčič, Majda: Nacionalne bibliografije in univerzalna bibliografska kontrola
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 84-91

Osterman, Jože: Knjižnicam izvirno slovensko knjigo
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 92-94

Korže-Strajnar, Ančka: Nekaj pomembnih nalog v mreži splošnoizobraževalnih knjižnic (SIK)
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 95-97

Šimunac, Ljubinka: Razvoj Osrednje knjižnice v Kranju in njena funkcija v mreži splošnoizobraževalnih knjižnic
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 98-104

Reberšek, Pavla: Delavska knjižnica v Mariboru : 1928-1941
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 105-109

Pintarič, Ivan: Pozabljeni jubilej
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 110-120

Horvat, Marija; Lainšček, Marija: Dvajset let Pionirske knjižnice v Murski Soboti
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 121-126

Hartman, Bruno: Knjižničarsko-dokumentacijski-informacijski sistem Univerze v Mariboru
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 127-130

Filo, Breda: Pobude za študentsko knjižnico v Mariboru
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 131-134

Hočevar, Jože A.: Adaptacija Osrednje knjižnice Koper
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 135-136

Veselko, Maks: Kongres mednarodnega združenja bibliotekarskih društev, Lausanne 1976
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 137-140

Šlajpah, Mara: Sedanje in prihodnje delo IATUL (International Association of Technical University Libraries)
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 141-144

Kernel, Irena: Ženevske splošnoizobraževalne knjižnice
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 145-155

Komelj, Bogo: Glavna mestna knjižnica v Stockholmu
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 156-159

Jan, Zoltan: Polemična razmišljanja
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 160-162

Alič, Milojka: Drago Hasl : 1900-1976
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 163-164

Hočevar, Jože A.: Srečko Vilhar : 1907-1976
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 165-167

Alič, Milojka: Drago Zupančič : 1896-1977
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 168-169

Munda, Jože: Slovenske bibliografije v letu 1976
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 170-178

Filo, Breda; Ludvik, Slavica; Pacheiner-Klander, Vlasta: Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK ter UK v Mariboru
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 179-188

Kos, Stanislav: Biografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 189-190

Sterlé, Vasja; Kos, Stanislav: Bulovec Štefka : Bibliografija slovenskih bibliografij
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 190-193

Pleničar, Boža: Jugoslovanske bibliotekarske revije
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 193-195

Munda, Jože: Pánek Jaroslav : Dr. Oton Berkopec
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 195-197

Reisp, Branko: Smolik Marijan : Semeniška knjižnica v Ljubljani
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 197-198

Hartman, Bruno: Trideset let Študijske knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 198-200

Dolar, Jaro: O knjižnih razstavah, molčečih knjigah in morda še o čem
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 201-202

Sušnik, Franc: Drabosnjakova razstava na Ravnah
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 203

Drolc, Franc: Razstava za Prešernov dan v Osrednji knjižnici Kranj
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 204

Kobe, Marjana: Knjižna razstava "Hans Christian Andersen" v Pionirski knjižnici v Ljubljani
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 205

Hartman, Bruno: Ob razstavah v Univerzitetni knjižnici Maribor
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 205-206

Kamenik, Ignac: Razstavna dejavnost in oblike povezovanja z bravci v Mariborski knjižnici
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 207

Brumen, Nikica: Razstave v Osrednji knjižnici v Murski Soboti
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 208

Brecelj, Marijan: Razstave in druge prireditve v Goriški knjižnici Franceta Bevka
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 208-209

Komelj, Bogo: Razstave v Študijski knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 209-210

Kronika
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 211-212

Vurnik, France: Strokovno posvetovanje Društva bibliotekarjev Slovenije v Moravcih 1976
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 213-217

Pleničar, Boža: Razširjena seja Društva bibliotekarjev Slovenije v Kranju 1977
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 217-218

Hartman, Bruno: Seja uredniškega sveta "Knjižnice"
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 218-220

Komelj, Bogo: Društvo knjižničarjev Dolenjske
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 220

Pintarič, Ivan: Popis knjižničarskih delavcev, ki so opravili strokovne izpite ali jim je bila priznana višja strokovna kvalifikacija : dopolnitev za leta 1951-1969
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 221-242

Pintarič, Ivan: Seznam pismenih del, predloženih za bibliotekarski strokovni izpit
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 243

Sepe, Miša: Statistični pregled dela knjižnic visokih šol in nekaterih drugih znanstvenih ustanov v letu 1976
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 244-254

Korže-Strajnar, Ančka: Delovanje splošnoizobraževalnih knjižnic v letu 1976
Knjižnica 21(1977)1-4 , stran 255-265

ISKANJE PO BIBLIOGRAFSKIH PODATKIH

Želim izpis prvih zadetkov.  

 

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska