Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
LOVRO STEPIŠNIK IN POTUJOČE KNJIŽNIČARSTVO NA SLOVENSKEM NA PREHODU IZ 19. V 20. STOLETJE
Lovro Stepišnik and the development of travelling librarianship in Slovenia at the turn of the 19th to the 20th century

Knjižnica 55(2011)2-3 , stran 223-238

Vozel, Polona
Badovinac, Branka

Strokovni članek

UDK 929Stepišnik:021.65

Izvleček
Namen: Potujoče knjižničarstvo je še ne dodobra raziskano področje knjižničarstva tako v tujini kakor v Sloveniji. Posebej zanimivo je vprašanje, kdo je bil začetnik in kako se je vzpostavila ideja o potujočem knjižničarstvu na Slovenskem.
Metodologija/pristop: Pregled primarnih virov skupaj z ugotovitvami iz strokovne literature je omogočila oris življenja in dela Lovra Stepišnika in kratek zgodovinski uvod v razvoj potujočega knjižničarstva na prehodu iz 19. v 20. stoletje.
Rezultati: Ugotovili smo, da bi se lahko teza o Lovru Stepišniku kot prvem potujočem knjižničarju na Slovenskem potrdila, ta je leta 1863 ustanovil Bralno društvo s Slovensko bukvarnico, knjige pa je sam ali s pomočjo moža s košem poslal po vaseh. V istem obdobju so pojavile zasebne iniciative, ki so se zgledovali po potujočih knjižnicah iz ameriškega in evropskega prostora. Namen prvih potujočih knjižnice na Slovenskem je bil spodbujati branje in pismenost kmečkega prebivalstva, in sicer v tistih okrajih,kjer niso imeli lastnega društva, čitalnice ipd., in zlasti v okrajih, ki so mejile na nemško jezikoslovno območje, s čimer naj bi spodbujali narodno zavest in uporabo slovenskega jezika.
Omejitve raziskave: Zgodovinski pregled se je omejil le na izbrane vire v slovenskem časopisju, pokazale so se težave tudi z raznolikostjo in arhaičnostjo terminov.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Kratka študija poskuša predvsem spodbuditi raziskovanje razvoja potujočega knjižničarstva na Slovenskem.

Ključne besede: Lovro Stepišnik, biografije, potujoče knjižničarstvo, zgodovinski pregledi,

Celotno besedilo članka (548 K)

Professional article

UDK 929Stepišnik:021.65

Abstract
Purpose: Travelling library service is a field of librarianship which has not been thoroughly explored yet either in Slovenia or abroad. The most interesting question is who the beginner was and how the idea of a travelling library service has been introduced to Slovenia.
Methodology/approach: The analysis of primary and secondary resources served to represent the life and work of Lovro Stepišnik as well as a short introduction to the history of travelling librarianship in Slovenia at the turn of the 19th to the 20th century.
Results: The findings show that the hypothesis on Lovro Stepišnik as the first travelling librarian in Slovenia could be confirmed. After establishing the library together with the Reading society in the year 1863, either Stepišnik or his assistant, delivered baskets of books to rural readers. At the same time, some initiatives on private travelling libraries based on American and European practices emerged. The aim of the first travelling libraries was to stimulate reading and literacy among rural population, especially in the areas without reading societies and on the borders with German speaking population,in order to stimulate national consciousness and the use of the Slovenian language.
Research limitation: The research was limited to the selected primary resources of selected serial publication in the Slovenian language. Some difficulties due to the variety of terms and archaic expressions were identified.
Originality/practical implications: The short study should stimulate the research in the development of travelling libraries in Slovenia.

Key words: Lovro Stepišnik, biography, travelling librarianship, historic review

Full Text (548 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska