Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
PREGLED ORGANIZIRANOSTI KNJIŽNIČNIH STORITEV ZA SLEPE IN SLABOVIDNE V IZBRANIH DRŽAVAH
The review of the organization of library services for the blind and partially sighted in the selected countries

Knjižnica 55(2011)2-3 , stran 33-62

Vovk, Damjana
Badovinac, Branka

Izvirni znanstveni članek

UDK 026/027-056.262

Izvleček
Namen: V študiji smo preučili modele organiziranosti knjižničnih storitev za slepe in slabovidne v izbranih državah. Zanimala so nas tudi strokovna in zakonodajna izhodišča ter temeljna strokovna priporočila in trendi, nakazali smo določene terminološke nejasnosti in ovire, ki se pojavljajo na področju izvajanja tovrstne knjižnične dejavnosti.Metodologija/pristop: Eksplorativno-primerjalna študija je bila izvedena v obdobju 2009-2010 in vključuje primerjalno analizo podatkov, pridobljenih z anketo, in analizo strokovne literature. V vzorec je bilo zajetih 14 držav - enajst evropskih ter ZDA,Avstralija in Kanada.
Rezultati: Primerjava podatkov je pokazala razmeroma visoko stopnjo heterogenosti v organizaciji knjižničnih storitev, vendar pa tudi razvojni premik od društveno-zasebne in praviloma z dobrodelni sredstvi financirane k formalizirani, s strani države podprti dejavnosti. Večina držav ima centraliziran sistem z eno specialno/osrednjo knjižnico,vključevanje splošnih knjižnic je redko. Velik poudarek je na sistematičnem razreševanju avtorskih pravic in širjenju skupine končnih uporabnikov ter implementaciji informacijske tehnologije, ki omogoča večjo produkcijo in dostopnost gradiva v alternativnem formatu.
Omejitve raziskave: Zaradi slabega odziva na anketo ter velike raznolikosti v organiziranosti knjižnične dejavnosti in mrež zajetih držav so pridobljeni podatki pomanjkljivi ter deloma neprimerljivi.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Rezultati študije so uporabni pri oblikovanju modela knjižničnih storitev za slepe in slabovidne v Sloveniji.

Ključne besede: knjižnične storitve, modeli, slepi, slabovidni, osebe z zmanjšano bralno sposobnostjo, primerjalna analiza,

Celotno besedilo članka (582 K)

Original scientific article

UDK 026/027-056.262

Abstract
Purpose: Models of organization of library services for the blind and partially sighted from the view of special and public librarianship in selected countries were examined.In addition, theoretical and legislative frameworks, professional guidelines and trends are explored. Some terminological inconsistencies and obstacles in performing the services are also presented.
Methodology/approach: The explorative-comparative study carried in the years 2008-2010 includes the comparative analysis of data acquired by the survey and literature desktop research. The research sample included 14 countries - eleven European countries, USA,Australia, and Canada.
Results: The findings show great varieties among the selected countries, however,there is the trend of moving the organization of services based on a private charitable association to the formalized state supported system. The majority of countries have applied the centralized model with one specialized (national) library. There is rarely a case of formal inclusion of public libraries in the organization of services. Recent major professional interests in the field of providing library services to visually impaired are broadening the copyright exceptions and user groups, and the implementation of information technology for bigger production of alternative formats and availability of library materials.
Research limitation: The low rate of survey response and the differences in the organization of library services influenced on the lack of data and low level of data comparability.
Originality/practical implications: The results are useful for designing a model of library services in Slovenia.

Key words: library services, models, blind, partially sighted, visually impaired,print-disabled, comparative analysis

Full Text (582 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska