Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE V SPECIALNIH KNJIŽNICAH: ANALIZA STANJA V LETU 2010 V PRIMERJAVI Z LETOM 2002
Information literacy instruction in special libraries: the situation in the year 2010 in comparison with the year 2002

Knjižnica 55(2011)2-3 , stran 111-128

Tarfila, Uršula
Južnič, Primož

Izvirni znanstveni članek

UDK 026:004:37(497.4)

Izvleček
Namen: Študija je ugotavljala, ali se je stanje na področju informacijskega opismenjevanja uporabnikov slovenskih specialnih knjižnic v primerjavi z letom 2002 izboljšalo in na katerih področjih.
Metodologija/pristop: Izvedli smo spletno anketo med specialnimi knjižničarji, rezultate pa primerjali s podobno študijo iz leta 2002.
Rezultati: Primerjava rezultatov ni pokazala bistvenih razlik. Anketirani knjižničarji iz leta 2010 se zavedajo pomena informacijskega opismenjevanja, vendar izvedbo največkrat ovirajo preobremenjenost in pomanjkanje časa, pomanjkanje finančnih sredstev in strokovna neusposobljenost. Ugotovili smo, da so v primerjavi z letom 2020 v raziskavi zajete specialne knjižnice v letu 2010 več sodelovale z drugimi oddelki matične ustanove.
Omejitve raziskave: Primerjani študiji nista imeli enako velikega vzorca, nekatere rezultate,da bi jih lahko bolje razumeli, bi bilo potrebno raziskati z drugimi raziskovalnimi metodami.
Izvirnost/uporabnost raziskave: S študijo smo želeli spodbuditi razvoj informacijskega opismenjevanja v specialnih knjižnicah, kajti informacijska pismenost je ključna veščina aktivne generacije zaposlenih in pogoj inovativnosti ter konkurenčnosti matične ustanove.

Ključne besede: specialne knjižnice, informacijska pismenost, delovno okolje, Slovenija,

Celotno besedilo članka (595 K)

Original scientific article

UDK 026:004:37(497.4)

Abstract
Purpose: The aim of the research was to explore if information literacy instruction of Slovenian special library users has been improved since the last study in the year 2002,and if so, in which directions.
Methodology/approach: Web-based survey was used to collect data from special libraries;the results were then compared with the findings of the survey carried out in 2002.
Results: The results show that information literacy instruction of special library users has remained more or less unchanged. In the 2010 survey included special librarians are aware of the importance of developing information literacy but they are restricted by work overload, lack of resources and time, or are unskilled to perform this activity.As compared to the year 2002, a noticeable change has been observed only in the higher level of co-operation between special libraries and departments of their parent organizations.
Research limitation: The sample size of both studies was not even, for advanced understanding of some results additional research methods should be used.
Originality/practical implications: The study should stimulate special libraries to make a step forward in developing user instruction. However, information literacy is a core skill of the active working population and the driving force of innovation and competitiveness of the parent organization.

Key words: special libraries, information literacy, workplace, Slovenia

Full Text (595 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska