Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
POMEN IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA BIBLIOTEKARJEV ZA DELO Z UPORABNIKI S POSEBNIMI POTREBAMI
The significance of education and training of librarians to serve users with special needs

Knjižnica 55(2011)2-3 , stran 63-86

Starman, Adrijana Biba
Južnič, Primož
Žagar, Drago

Izvirni znanstveni članek

UDK 02-056:37(497.4)

Izvleček
Namen: V članku obravnavamo pomen izobraževanja in usposabljanja bibliotekarjev za delo z uporabniki s posebnimi potrebami. Raziskali smo, kakšen pomen izobraževanju in usposabljanju na to temo pripisujejo študenti bibliotekarstva in informatike ter študenti in diplomanti s posebnimi potrebami.
Metodologija/pristop: Z anketno metodo smo zajeli 31 študentov 3. letnika 1. stopnje študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika. Z metodo polstrukturiranega intervjuja pa smo spraševali 12 študentov in diplomantov s posebnimi potrebami.Pridobljene podatke smo analizirali in med seboj primerjali.
Rezultati: Analiza odgovorov anketirancev je pokazala veliko zanimanje študentov bibliotekarstva in informatike za delo z uporabniki s posebnimi potrebami ter željo po dodatnem izobraževanju in usposabljanju za takšno delo. Primerjava odgovorov anketirancev in intervjuvancev je pokazala različna dojemanja uporabnikov s posebnimi potrebami, kar dodatno potrjuje pomembnost izobraževanja in usposabljanja za delo z uporabniki s posebnimi potrebami.
Omejitve raziskave: Premajhna vzorca in nezmožnost posploševanja ugotovitev.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Prva raziskava, ki ugotavlja pomen izobraževanja in usposabljanja bibliotekarjev za delo z uporabniki s posebnimi potrebami.

Ključne besede: uporabniki s posebnimi potrebami, izobraževanje, usposabljanje, bibliotekarji,

Celotno besedilo članka (889 K)

Original scientific article

UDK 02-056:37(497.4)

Abstract
Purpose: The article presents the importance of education and training of librarians to serve users with special needs as perceived by students of library and information science (LIS) and by students and graduates with special needs in the role of library users.
Methodology/approach: Surveys amongst the 3rd year students of Librarianship and Information Science (bachelor’s degree) at the Faculty of Arts (University of Ljubljana) as well as half structured interviews with 12 students and graduates with special needs as library users have been conducted. The acquired data were then analyzed and compared.
Results: The results show a high level of motivation of LIS students for working with users with special needs as well as the desire for additional education and training.Comparisons of data indicate differences in understanding users with special needs,thus confirming the need for further education and training of librarians.
Research limitation: Small sample size and inability to generalize the findings.
Originality/practical implications: The first study in Slovenia dealing with the significance of education and training of librarians to work with users with special needs.

Key words: users with special needs, education, training, librarians, Slovenia

Full Text (889 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska