Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
OCENA STANJA MATERIALNEGA VARSTVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V SLOVANSKI KNJIŽNICI
The preservation assessment of library materials in the Slavic Library

Knjižnica 55(2011)2-3 , stran 167-202

Košič Humar, Kristina

Kratki znanstveni prispevek

UDK 025.7/9:022

Izvleček
Namen: Namen članka je oceniti materialno varstvo knjižničnega gradiva v Slovanski knjižnici in ugotoviti stopnjo nujnosti ukrepov za spremembo pogojev varovanja.Metodologija/pristop: Obravnava razmere v časovnem obdobju od decembra 2010 do junija 2011 v treh različnih skladiščih Slovanske knjižnice, kakor tudi vidike varovanja pri delu z gradivom. Za sistematično oceno in analizo dejavnikov tveganja in stopnje nevarnosti smo uporabili metodologijo S. Michalskega in R. Wallerja.
Rezultati: Opazovanje in analiza stanja sta pokazala težave z vzdrževanjem konstantne vlage in temperature, pojav plesni na gradivu ter konstrukcijske in izvedbene pomanjkljivosti novejše zgradbe. Izkazala se je tudi neprimernost umestitve depoja v kletne prostore, neprilagojenost klimatskih naprav standardom za shranjevanje gradiva ter neprimernost knjižnične opreme in napeljav. V skladiščih Slovanske knjižnice dosegajo nevarnosti, kot so neprimerna vlaga in temperatura, voda in ogenj, stopnjo, ki po Michalskem zahteva nujno ukrepanje.
Omejitve raziskave: Raziskava je omejena na depoje Slovanske knjižnice in se nanaša na sedemmesečno obdobje.
Izvirnost/Uporabnost raziskave: Prikazali smo način, kako ugotavljamo vzroke za poškodbe gradiva, prepoznavamo dejavnike tveganja in nevarnosti iz stanja gradiva in iz pogojev hranjenja, ter predvidevamo razvoj dogodkov. Omogoča razmislek o knjižnični opremi in kvalitetni gradnji knjižnic.

Ključne besede: knjižnične zgradbe, knjižnična oprema, skladiščni prostori, varovanje knjižničnega gradiva, dejavniki tveganja, klimatski pogoji,

Celotno besedilo članka (906 K)

Short scientific article

UDK 025.7/9:022

Abstract
Purpose: The purpose of this article is to assess the preservation of library collections in the Slavic library and to determine the level of emergency to modify the present conditions of preservation.
Methodology/approach: It addresses the situation in the period from December 2010 to June 2011 in three different depots of the Slavic Library as well as preservation aspects of handling of library materials. The methodology of S. Michalski and R. Waller is used for a systematic analysis and assessment of risk factors as well as the level of risk.
Results: Observation and analysis of the situation showed problems with maintaining a constant humidity and temperature level, the occurrence of mold and deficiencies of the recently constructed library building. The article identifies the placement of library depot in the basement as inappropriate, the air conditioning systems as ill-suited to the standards of library material preservation and the inadequacy of equipment and fixtures. The assessment according to Michalski showed the »level of emergency« relating to the moisture and temperature, fire safety and intrusion of water into the depot.
Research limitation: The study refers to the period of seven months and is limited to the depots of the Slavic Library.
Originality/practical implications: The example shows how to detect the causes of damage on library materials and how to recognize risk factors and threats on the basis of the state of library materials and storage conditions. It anticipates developments and allows reflections on library equipment and optimal library building construction

Key words: library buildings, library equipment, storage facilities, preservation, library collections, risk factors, climate conditions

Full Text (906 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska