Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
KNJIŽNIČNE STORITVE ZA SLEPE, SLABOVIDNE IN ZA OSEBE Z MOTNJAMI BRANJA V SISTEMU SLOVENSKIH JAVNIH KNJIŽNIC
Library services for the blind, partially sighted, and print-disabled in the Slovenian public library system

Knjižnica 55(2011)2-3 , stran 17-32

Kodrič-Dačić, Eva

Kratki znanstveni prispevek

UDK 026/027-056.262

Izvleček
Namen: Knjižnice za slepe in slabovidne se od drugih vrst knjižnic razlikujejo po specifičnih storitvah, ki jih izvajajo za uporabnike s posebnimi potrebami. Čeprav so knjižnice za slepe v Zakonu o knjižničarstvu uvrščene med specialne javne knjižnice,v praksi niso ustrezno umeščene v sistem javnih knjižnic. Ministrstvo za kulturo je v nacionalnem program za kulturo do leta 2011 med drugim načrtovalo tudi vzpostavitev ustreznega statusa knjižnice za slepe v sistemu javnih knjižnic.
Metodologija/pristop: Center za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici je izdelal analizo stanja in problematiko zagotavljanja storitev za slepe in slabovidne uporabnike v Sloveniji, predstavljene so uspešne prakse v tujini in zakonske osnove za izvajanje posameznih dejavnosti, povezanih z zagotavljanjem knjižničnega gradiva v ustreznih tehnikah, ter aktualne strokovne smernice za izvajanje knjižničnih storitev za to skupino uporabnikov. Na tej osnovi je bil izdelan koncept organizacije knjižnične dejavnosti za slepe in slabovidne, ki se bo izvajala kot javna služba.
Rezultati: Glede na obstoječe stanje je predlagan integriran sistem izvajanja knjižničnih dejavnosti za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja, ki ga usmerja osrednja knjižnica za slepe. Ta naj poleg osnovnih knjižničarskih nalog zagotavlja zadosten izbor gradiva v slepim in slabovidnim prilagojenih tehnikah ter na državni ravni koordinira storitve, namenjene tej skupini uporabnikov, ki se izvajajo v drugih vrstah knjižnic.Splošne knjižnice, ki jim zakon predpisuje izvajanje storitev za uporabnike s posebnimi potrebami, naj bi na tem področju še naprej ohranile iniciativo.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Predlagani koncept osrednje knjižnice za slepe je usklajen s knjižničnim sistemom Slovenije in ga bo mogoče ob sodelovanju vseh deležnikov tudi uresničiti.

Ključne besede: sistemi javnih knjižnic, uporabniki s posebnimi potrebami, knjižnične storitve, knjižnice za slepe in slabovidne, Slovenija,

Celotno besedilo članka (518 K)

Short scientific article

UDK 026/027-056.262

Abstract
Purpose: Providing services to library users with special needs makes libraries for the blind and partially sighted different from other types of libraries. In spite of the Slovenian Library Act which defines them as special libraries providing public library service,they have not become a part of the public library system yet. The national program for culture issued by the Ministry of Culture in 2008 stated that the solution should be proposed by the year 2011.
Methodology/approach: The Centre for library system development at the National and University library made an analysis of the current state and identified the weaknesses of the Slovenian library system and services for the blind. The solutions and best practices from abroad, national legislation and professional guidelines for libraries serving the blind were also explored. The concept of providing library services to the blind as public services was elaborated.
Results: The Centre for library system development suggested an integrated system with the central library providing library services i.e. reproduction of library materials in alternative techniques, and directing other libraries in providing services and developing new activities for the blind. Public libraries, already providing services to users with special needs should be encouraged to seek their own solutions.
Originality/practical implications: The suggested concept of the national library for the blind is harmonized with the Slovenian library system and it could be realized with the cooperation of all the stakeholders involved.

Key words: public library systems, users with special needs, library services, libraries for the blind and partially sighted, visually impaired, print-disabled, Slovenia

Full Text (518 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska