Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
E-KNJIGE: DILEME, TEŽAVE IN REALNOST V KNJIŽNICAH UNIVERZE V LJUBLJANI
E-books: dilemmas, challenges and reality in libraries of the University of Ljubljana

Knjižnica 55(2011)2-3 , stran 129-146

Eržen, Matjaž

Kratki znanstveni prispevek

UDK 027.7:004.738.5:655.41

Izvleček
Namen: Preučiti splošno stanje na področju elektronskih knjig (e-knjig), ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani, ter izpostaviti probleme, s katerimi se srečujejo pri nabavi in obdelavi oziroma upravljanju zbirk tega gradiva.
Metodologija/pristop: Predstavljena je analiza stanja na osnovi podatkov, dostopnih s spletnih mest nekaterih knjižnic in portala DiKUL, ki smo jih dopolnili s podatki,posredovani od posameznih knjižnic.
Rezultati: Knjižnice Univerze v Ljubljani se soočajo s podobnimi dilemami, kot jih navaja tuja strokovna literatura, posebej problematični so izbira poslovnega modela,zbiranje in obdelava statistični podatkov uporabe, kvaliteta bibliografskih zapisov in dostop do gradiva.
Omejitve raziskave: Razbita organizacijska struktura knjižnične mreže Univerze v Ljubljani ter posledično neenotni postopki nabave in obdelave oziroma upravljanje e-knjig ter veliko število administratorjev otežujejo pridobivanje podatkov in celostno načrtovanje ter oblikovanje knjižničnega fonda.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Z rezultati analize smo dobili boljši pregled stanja e-knjig v knjižnicah Univerze v Ljubljani, podana je tudi iniciativa za bolj poenoten sistem in načrtovanje aktivnosti za boljšo dostopnost e-knjig.

Ključne besede: elektronske knjige, poslovni modeli, bibliografski zapisi, statistika uporabe, MARC, COMARC, Univerza v Ljubljani, NetLibrary, Safari Books Online, SpringerLink,

Celotno besedilo članka (520 K)

Short scientific article

UDK 027.7:004.738.5:655.41

Abstract
Purpose: To research the situation in the field of electronic books (e-books) offered by the libraries of the University of Ljubljana, and the problems they are facing up to the collection management of these materials.
Methodology/approach: An analysis based on data accessible through the web sites of some libraries and the DiKUL portal (Digital Library of the University of Ljubljana),completed by the data provided by some libraries, is presented.
Results: The results and above all the findings about dilemmas the librarians at the University of Ljubljana are dealing with confirm similar problems as stated in the foreign professional literature. There are different kinds of business models, problems with the usage statistics, bibliographic record’s quality and access to library materials.
Research limitation: A disrupted organizational structure of the University of Ljubljana library network and consequently a disunited approach to the acquisition and management of e-books as well as a large number of administrators aggravate the gathering of research data and represent obstacles to a more comprehensive collection planning and development.
Originality/practical implications: The findings enable a better overview of e-books and initialize a more unified system and activities to provide better access to e-books.

Key words: electronic books, business models, bibliographic records, usage statistic,MARC, COMARC, University of Ljubljana, Slovenia, NetLibrary, Safari Books Online,SpringerLink

Full Text (520 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska