Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
SPLOŠNE KNJIŽNICE PO KNJIŽNIČNIH OBMOČJIH V LETU 2009
Public libraries in the library regions in the year 2009

Knjižnica 55(2011)2-3 , stran 203-222

Bon, Milena

Kratki znanstveni prispevek

UDK 027.022(497.4)

Izvleček
Namen: Leta 2003 se je začelo strokovno povezovanje splošnih knjižnic v knjižnične območne mreže z osrednjo območno knjižnico z namenom zagotavljanja usklajenega razvoja knjižnične dejavnosti na območjih ter koordinacijo Centra za razvoj knjižnic pri NUK. V prispevku je analizirano delovanje in povezovanje splošnih knjižnic v knjižnične območne mreže z namenom, da bi ugotovili stopnjo razvitosti pogojev dela splošnih knjižnic.
Metodologija/pristop: Glede na zakonske podlage in strokovna priporočila je bil na podlagi statističnih podatkov v letu 2009 izdelan pregled stanja knjižnične dejavnosti na desetih knjižničnih območjih. Stanje knjižnične dejavnosti smo primerjali s socialno-ekonomskim položajem statističnih regij, kar predstavlja nov pristop k predstavitvi razvitosti slovenskih splošnih knjižnic.
Rezultati: Absolutne vrednosti so pokazale večjo razvitost devetih knjižnic na Osrednjeslovenskem območju, medtem ko so relativne vrednosti pokazale popolnoma drugačno sliko. Štiri knjižnice na Goriškem območju izkazujejo največjo razvitost.
Omejitve raziskave: Raziskava je omejena le na leto 2009 in enostavno statistično analizo.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Ugotovitve analize služijo splošnim knjižnicam pri načrtovanju strategije razvoja na območju in kot podlaga financerjem za primerno zagotavljanje sredstev za izvajanje knjižnične dejavnosti na posameznem območju.Pogoj za uspešno izpolnjevanje nalog vsake splošne knjižnice so namreč enakomerno oziroma usklajeno razviti vsi pogoji dela glede na strokovna priporočila.

Ključne besede: splošne knjižnice, osrednje območne knjižnice, knjižnična območja, razvitost splošnih knjižnic,

Celotno besedilo članka (735 K)

Short scientific article

UDK 027.022(497.4)

Abstract
Purpose: Regional public libraries were initiated in 2003 to connect professional activities of libraries within regional networks and to ensure coordinated library development in a region in cooperation with the Library System Development Centre at the National and University Library performing a coordinating role. The article analyses the performance of public libraries and their integration in regional library networks in order to find out the level of development of conditions of performance of public libraries.
Methodology/approach: Statistical data for the year 2009 were the basis for the overview of library activities of ten library regions with regard to applicable legislation and library standards. The level of regional library activities is compared to the socio-economic situation of statistical regions thus representing a new approach to the presentation of Slovenian’s public libraries’ development.
Results: Absolute values indicate better development of nine libraries in the central Slovenia region while relative values offer a totally different picture. Four libraries in the region of Nova Gorica prove the highest level of development.
Research limitation: Research is limited to the year 2009 and basic statistical analysis.
Originality/practical implications: Findings of the analysis are useful for public libraries to plan their development strategy within a region and for financial bodies to provide for adequate financing for library activities in a specific region. The basic condition for successful public library performance is the even and harmonized development of conditions of performance as recommended by library standards.

Key words: public libraries, central regional libraries, library regions, development of public libraries

Full Text (735 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska