Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
SLOVANSKE KNJIGE V XVI. STOLETJU: MED ROKOPISOM IN TISKOM
The Slavic books in the 16th century: between manuscripts and printings

Knjižnica 55(2011)4 , stran 133-146

Zajc, Neža

Kratki znanstveni prispevek

UDK 811.16:09

Izvleček
Namen: Prispevek pregledno in reprezentativno obravnava pregled slovanske tipografije v renesančnem obdobju s poudarkom na ciriličnih prvotiskih z orisom zapletenosti vzpostavljanja nacionalnih jezikov v slovanskih deželah, povezanih tudi s tedanjim položajem krščanske teologije (pravoslavne, katoliške, protestantske).
Metodologija/pristop: Za prikaz kompleksnega položaja slovanskih jezikov v XVI. stoletju je bila uporabljena analiza primarnih virov, tj. rokopisnih in prvotiskanih besedil.
Rezultati: Težavno ločevanje (pravoverne od apokrifne) sporočilnosti tedanjih krščanskih besedil.
Omejitve raziskave: Ker gre za pregledni oris ter obravnavo posameznih primerkov, je pričujoči prispevek le uvod v poglobljeno analitično študijo obravnavanih virov.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Izpostavitev enega od mogočih razlogov za zastoj (diskontinuiteto)tiskanja slovanskih besedil v XVI. stoletju: neenotnost jezika (neustaljenost jezikovne norme).

Ključne besede: rokopisi, inkunabule, tisk, slovanski jezik, teološka podstava besedila, 16. stoletje,

Celotno besedilo članka (517 K)

Short scientific article

UDK 811.16:09

Abstract
Purpose: The article explores the Slavic typography in the Renaissance with special emphasis on the Cyrillic incunabula and on the complex process of building national languages in the Slavic regions, which are also related to the position of Christian theology (Orthodox, Catholic, and Protestant) of that time.
Methodology/approach: The analysis of primary resources i.e. manuscripts and incunabula was used for the presentation of the complexity position of the Slavic languages in the 16th century.
Results: It was difficult to separate the orthodox texts from the apocryphal contents of Christian texts.
Research limitation: This study presents the general review and analysis of specific cases and as such it represents a basic introduction in to a more sophisticated research.
Originality/practical implications: The study shows that the language disunity (the instability of the linguistic forms) could be one the reasons for difficulties in printing the Slavic texts in 16th century.

Key words: manuscripts, incunabula, printing, Slavic language, theological root of the text, 16th century

Full Text (517 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska