Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
ALEŠ ŽIGA DOLNIČAR IN KNJIGE O BENEŠKI REPUBLIKI
Aleš Žiga Dolničar and books about the Republic of Venice

Knjižnica 55(2011)4 , stran 31-48

Vidmar, Luka

Izvirni znanstveni članek

UDK 930.85(453.1)«17«:929 Dolničar Ž.A.

Izvleček
Namen: Razprava se ukvarja z rokopisi in knjigami ljubljanskega plemiča Aleša Žige Dolničarja in drugih članov baročne Akademije operozov v Semeniški knjižnici v Ljubljani,ki so v zvezi z Beneško republiko. Predvsem ugotavlja, kateri tiski so vplivali na Dolničarjev rokopis Descriptio nobilissimae urbis Venetiae iz leta 1703, ki vsebuje opis potovanja iz Gorice v Benetke, hvalnico mestu, opis nekaterih pomembnih cerkva in vrsto risb. Obenem rekonstruira njegov odnos do politične, verske in umetnostne dediščine Serenissime.
Metodologija/pristop: Historična metoda, oprta na kritično preučevanje virov.Rezultati: Nova spoznanja o Alešu Žigi Dolničarju in Akademiji operozov, pridobljena pri preučevanju doslej neraziskanih virov.
Omejitve raziskave: Rokopisi in knjige v Semeniški knjižnici v Ljubljani.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Izviren prispevek k zgodovini baročne kulture na Kranjskem.

Ključne besede: Aleš Žiga Dolničar, Akademija operozov, Semeniška knjižnica v Ljubljani, Benetke, barok, knjige,

Celotno besedilo članka (1.078 K)

Original scientific article

UDK 930.85(453.1)«17«:929 Dolničar Ž.A.

Abstract
Purpose: The paper deals with manuscripts and books of Aleš Žiga Dolničar and other members of the Baroque Academia operosorum (Accademy of the Industrious) in the Seminary Library in Ljubljana, related to the Republic of Venice. Especially it examines the prints that influenced Dolničar’s manuscript Descriptio nobilissimae urbis Venetiae (1703), including description of a travel from Gorizia to Venice, panegyric on Venice,descriptions of some important churches, and lots of drawings. At the end it reconstructs his relations with political, religious, and artistic heritage of the Serenissima.
Methodology/approach: The historical method, based on a critical source study.
Results: New findings about Aleš Žiga Dolničar and the Academia operosorum established throughout the study of up till now unresearched sources.
Research limitation: Manuscripts and books in the Seminary Library in Ljubljana.Originality/practical implications: Original contribution to the history of Baroque culture in Carniola.

Key words: Aleš Žiga Dolničar, Academia operosorum, Seminary Library in Ljubljana,Venice, Baroque, books

Full Text (1.078 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska