Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
MIKROTIPOGRAFIJA ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA
Typography of Jože Plečnik

Knjižnica 55(2011)4 , stran 147-162

Možina, Klementina

Izvirni znanstveni članek

UDK 655.26:929Plečnik J.

Izvleček
Namen: Prispevek podaja tipografsko analizo knjižice pravljic Makalonca, ki jo je v celoti oblikoval Plečnik, ter dveh njenih ponatisov, ki na žalost odstopata od izvirnega oblikovanja.
Metodologija/pristop: S primerjalno analizo obeh različic izvirne izdaje in dveh ponatisov smo podrobno preučili razlikovanja in nedoslednosti pri pripravi ter izdelavi druge in tretje izdaje knjižice pravljic Makalonca.
Rezultati: Arhitekturna dela slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika (1872-1957) so znana po vsej Evropi. Manj znana so njegova dela na področju grafičnega oblikovanja in tipografije. Med drugo svetovno vojno je izdelal vse dekoracije, vinjete in inicialke za pravljice ter v celoti grafično oblikoval knjižico, ki je bila izdana v mehki in trdi vezavi.Izdana sta bila dva mehkovezana ponatisa - eden leto po arhitektovi smrti (1958) in drugi leta 1988, ob stoletnici nastanka pravljic. V obeh ponatisih je sicer poudarjeno,da je grafično oblikovanje ponatisov identično Plečnikovemu, oba ponatisa pa sta,ravno nasprotno, slaba in popačena posnetka originala. Razlikujeta se v velikosti knjig in zrcala, uporabljenih pisavah, eden tudi v uporabljenem črkovnem slogu in velikosti pisave glavnega besedila, kakor tudi v drugih spremembah v besedilu. Posledično je slovenska kulturna dediščina veliko izgubila.
Omejitve raziskave: Raziskavo je omejevala težka dostopnost in preverljivost zgodovinskih podatkov s področja tiskarstva na Slovenskem.
Izvirnost/uporabnost raziskave: To je prva podrobna tipografska raziskava manjšega dela Plečnikovega grafičnega oblikovanja. Tipografska analiza in rezultati raziskave so lahko v pomoč pri pripravi faksimil oz. vernih ponatisov, pomembnih za kulturno dediščino.

Ključne besede: grafično oblikovanje, Jože Plečnik, kulturna dediščina, ponatis, tipografija,

Celotno besedilo članka (631 K)

Original scientific article

UDK 655.26:929Plečnik J.

Abstract
Purpose: This paper focuses on the typographic analysis of a small fairy tale book Makalonca designed by Plečnik, and on the analysis of its two reprints, which were unfortunately found to be inferior to the original design.
Methodology/approach: The differences and inconsistencies between the original and the two reprints of Makalonca were studied in details by the means of a comparative analysis
Results: The architecture of Jože Plečnik (1872-1957) is well known throughout Europe,while his graphic design and typography are less known. During the Second World War he made all the decorations, vignettes and initials for the fairy tales and elaborated the graphic design for the book which was published in two different bindings - hardcover and paperback. Two paperback reprints were subsequently published as well, the first one a year after the architect’s death in 1958 and the second one in 1988,commemorating the centenary of the fairytales. In both reprints it was stressed that the graphic design remained the same as it was done by Plečnik. On the contrary, both reprints are deformations of the original. Not only that they are different in the book and layout size and typefaces, one even differs in the type style and type size of the body text. Moreover, there are also many other differences within the rest of the text,thus representing a great loss for the Slovenian cultural heritage
Research limitation: The research was hampered by difficulties in the accessibility and authentication of historical data of printing in Slovenia.
Originality/practical implications: This is the first detailed typographic research of a smaller part of Plečnik’s graphic design. The typographic analysis and research results can be of use at the preparation of facsimile or authentic reprints important for our cultural heritage.

Key words: cultural heritage, graphic design, Jože Plečnik, reprint, typography

Full Text (631 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska