Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
POMEN GRAFIČNE PRIPRAVE V PROCESU FAKSIMILIRANJA
The importance of prepress in the facsimile reproduction

Knjižnica 55(2011)4 , stran 163-184

Golob, Gorazd

Pregledni znanstveni članek

UDK 655.2:091.07

Izvleček
Namen: Grafična priprava se začne z vnosom tekstov in slik v sistem, v katerem poteka digitalizacija, korektura tekstov in slik, oblikovanje strani, prilagajanje uporabljeni tehniki tiska in tehnologiji, zaključi pa se z izdelavo tiskovne forme. Obravnavano je predvsem področje obdelave slik in tehnike rastriranja, ki omogočajo vrhunsko faksimilno reprodukcijo v večini sodobnih tiskarskih tehnik.
Metodologija/pristop: Pregled zgodovinskega razvoja tehnologije faksimiliranja kaže povečano stopnjo »objektivnosti« reprodukcije, ki je posebej pomembna pri izdelavi faksimilov, najboljše možne kopije edinstvenih izvirnikov, predvsem rokopisov in drugih unikatnih del. S celovito reprodukcijo podrobnosti originala je med ponatisom in faksimilom določena pomembna razlika.
Rezultati: Na primeru prvega pravega faksimila prve slovenske knjige Katekizma in Abecedarija iz leta 1550 ter Abecedarija iz leta 1555, ki ga je izdala založba Slovenska knjiga leta 2000, je utemeljena potreba po preučevanju izvirnika, v navedenem primeru pa tudi faksimila, s katerimi se odpirajo nova vprašanja o zgodovini in uporabnikih tega dela.
Omejitve raziskave: Obravnavana je samo digitalizirana grafična priprava za tisk faksimilov,ki mora biti za objavo gradiva na spletu prilagojena glede ločljivosti, formatov zapisa, velikosti datotek in drugih zahtev.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Poznavanje tehnologije grafične priprave za faksimiliranje omogoča vrednotenje »objektivnosti«, kakovosti in uporabnosti faksimilov ter odpira nove možnosti preučevanja dragocenih originalov.

Ključne besede: grafična priprava, tisk, faksimile, reprint, Katekizem,

Celotno besedilo članka (760 K)

Review article

UDK 655.2:091.07

Abstract
Purpose: Prepress begins with the input of texts and images into the system where digitization,correction of texts and images, page design, adaptation to the used printing technique and technology take place, and finishes with the production of the printing forme. In particular, the field of image processing and half-toning techniques which enable a high-quality facsimile reproduction in the most modern printing techniques are addressed.
Methodology/approach: An overview of the historical development shows an increasing degree of the reproduction "objectivity", which is especially important in the production of facsimiles, the best possible copies of unique originals, especially manuscripts and other peerless works. With a complete reproduction of the details of an original an important difference between a reprint and a facsimile is defined.
Results: In the case of the first true facsimiles of the first Slovenian books, i.e. Catechismus and Abecedarium from 1550, and Abecedarium from 1555 issued by the publisher Slovenska knjiga in 2000, the need for an investigation of the original and in this case also of the facsimile can be approved and new questions about the history and users of this work arise.
Research limitation: Only the process of digitization is dealt with. The resolution, the output format, and the file size should be tailored to meet the demands of publishing on the web.
Originality/practical implications: The knowledge of prepress technology allows the evaluation of "objectivity", the quality and applicability of facsimiles and opens new possibilities for the study of valuable originals.

Key words: prepress, printing, facsimile, reprint, Catechismus

Full Text (760 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska