Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
IKONOGRAFIJA EMBLEMOV V SPOMINSKI KNJIGI LJUBLJANSKE PLEMIŠKE DRUŽBE SV. DIZMA
The iconography of the emblems in the Album of the Ljubljana Noble Society of St Dismas

Knjižnica 55(2011)4 , stran 185-204

Germ, Tine

Izvirni znanstveni članek

UDK 75.057.042(497.4)

Izvleček
Namen: Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, najdragocenejši iluminirani baročni rokopis na Slovenskem, v katerem najdemo izjemno zanimivo zbirko emblemov, je bil vse do priprave projekta faksimilne izdaje leta 1998 znan le ozkemu krogu poznavalcev. V študijah, ki so pospremile faksimile, predvsem v ikonografskem katalogu emblemov, so bile miniature prvič sistematično obravnavane, vendar se v večini primerov razlaga vsebine emblemov omejuje na ikonografski opis. V primerih,ko je podana kratka ikonografska analiza, lahko neredko zasledimo napake, zlasti v interpretaciji emblemov, v katerih se pojavljajo živali.
Metodologija/pristop: Članek je zasnovan kot ikonografsko-ikonološka študija s področja baročne emblematike in ikonografije živali na primeru emblemov v Spominski knjigi plemiške družbe sv. Dizma.
Rezultati: Članek opozori na zgrešene ikonografske interpretacije posameznih emblemov v Spominski knjigi plemiške družbe sv. Dizma, ki so podane v dosedanjih raziskavah njihove vsebine, in prinaša nove, ustreznejše razlage.
Omejitve raziskave: Za celovitejše razumevanje ikonografije emblemov v obravnavani kroniki bi bila potrebna celostna ikonografska analiza vseh miniatur.
Izvirnost/uporabnost raziskave: V članku je razvita ikonografsko-ikonološka metoda vsebinske analize baročnih emblemov, ki prinaša novo razumevanje emblemov v Spominski knjigi plemiške družbe sv. Dizma in hkrati na konkretnih primerih opozarja na metodološke zdrse v obstoječih interpretacijah.

Ključne besede: Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, baročna emblematika, simbolika živali, ikonografija,

Celotno besedilo članka (1.114 K)

Original scientific article

UDK 75.057.042(497.4)

Abstract
Purpose: The Album of the Ljubljana Noble Society of St Dismas is the most important illuminated manuscript of the Baroque era in Slovenia. It is of special interest also because it contains many interesting emblems. Until recently it has been known only to a few specialists. It was only in 1998, when the great project of the Facsimile was undertaken,that scholars started to pay due attention to this treasure of Baroque illumination and emblematics. For the first time the illuminations were systematically examined and an attempt was made to interpret their iconography. But unfortunately the iconographic catalogue to the Facsimile offers only basic descriptions. It does not provide sufficient analysis of the emblems and often the interpretation is inadequate.
Methodology/approach: The article represents a case-study concentrating on the iconography of animals depicted in the emblems of the Album of the Ljubljana Noble Society of St Dismas.
Results: The article points out the misconceptions in the interpretation of individual emblems in the Album of the Ljubljana Noble Society of St Dismas and brings a new, more adequate explanation.
Research limitation: For a more thorough presentation of the emblems in the Album a detailed iconographic analysis of the miniatures should be undertaken.
Originality/practical implications: The article develops an iconographic/iconological method of contextual analysis of baroque emblems which introduces a new understanding of the emblems in the Album of the Ljubljana Noble Society of St Dismas. It also points out methodological misconceptions in earlier interpretations.

Key words: Album of the Ljubljana Noble Society of St Dismas, baroque emblematics,animal symbolism, iconography

Full Text (1.114 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska