Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
BRANJA IN PRIPOVEDOVANJA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI
Youth literature reading and storytelling

Knjižnica 55(2011)4 , stran 121-132

Blažić, Milena Mileva
Štefan, Anja

Strokovni članek

UDK 82.0-93

Izvleček
Namen: Namen raziskave je posodobitev definicije mladinske književnosti s stališča literarne vede, naslovnika in recepcije ter definicija pojma mladinsko branje. Gre za književna besedila in like in inter/nacionalnega kanona, ki so postala mladinsko branje. Gre tudi za obraten proces, za mladinska besedila, ki so postala odraslo branje.Raziskava poskuša analizirati trende razvoja sodobne mladinske književnosti, kot so naslovniška odprtost, igralne dejavnosti s knjigo in knjige v neknjižnih medijih.
Metodologija/pristop: Metoda besedilne analize, deksriptivna in analitično-raziskovalna metoda, postopek obdelave podatkov na osnovi značilnosti besedilne analize
Rezultati: Rezultati raziskave so nova definicija mladinske književnosti s stališča literarne vede, naslovnika in namena.
Omejitve raziskave: Raziskava je osredotočena na najbolj reprezentativna besedila in avtorje svetovne in slovenske književnosti, ki so postala del mladinskega literarnega kanona ali mladinsko branje.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Raziskava temelji na diahroni in sinhroni analizi različnega branja književnih besedil v procesu literararne recepcije, ko so besedila in liki iz inter/nacionalnega kanona postali del mladinskega branja.

Ključne besede: mladinska književnost, odrasla književnost, mladinsko branje, odraslo branje, dvojni naslovnik,

Celotno besedilo članka (500 K)

Professional article

UDK 82.0-93

Abstract
Purpose: The aim of the study is to update the definition of Slovenian children’s literature from the perspective of literary criticism, audiences and reception. The paper researches the adult’s literature and characters which have become a part of the children’s literature canon.
Methodology/approach: The method of textual analysis, the analytical-descriptive research method, and data processing based on the text analysis were used.
Results: The survey results in a new definition of the youth literature from the perspective of literary studies, the addressee and the purpose.
Research limitation: The study focused on the most representative texts and authors,and international and Slovenian literature, which have become a part of the youth literature canon.
Originality/practical implications: The study is based on a diachronic and synchronic analysis of various readings (for adults and children) of literary texts when the text and / characters of inter/national adult’s literature canon have become a part of the youth reading.

Key words: children’s literature, adult’s literature, children’s reading, adult’s reading,dual audiences

Full Text (500 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska